Garantie & Retourbeleid

Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@4safetyshop.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

Uitzondering maatwerk:

Producten die u op maat via onze webwinkel koopt worden volgens de door u ingevoerde specificaties gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Uitzondering verzegelde producten:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@4safetyshop.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is

Garantie:

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

Voor consumenten bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken bij tweedehands artikelen een jaar vanaf het moment van aflevering van het product.

Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken een jaar, gerekend vanaf het moment van overgang van het risico; de wettelijke verjaringstermijnen voor het recht op regres blijven onverlet.

In de rechtsbetrekkingen met ondernemers wordt voor wat betreft de hoedanigheid van het product uitsluitend geacht te zijn overeengekomen, hetgeen wij zelf hebben aangegeven en de productbeschrijvingen van de producent die in de overeenkomst zijn opgenomen; voor publieke uitlatingen van de producent of andere reclame uitingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Als het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, komen wij jegens ondernemers onze garantieverplichting in eerste instantie na door, naar onze keus, het gebrek te verhelpen (herstel) of door levering van een product wat geen gebreken vertoont (vervanging).

De bovenstaande beperkingen en termijnverkortingen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt

*in geval van schade door overlijden of lichamelijk letsel
*bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
*in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming  onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)

*in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen voor zover de regelingen m.b.t. de productaansprakelijkheid (boek 6, afdeling 3 Burgerlijk Wetboek) van toepassing zijn.

Informatie aangaande eventueel geldende bijkomende garanties en de precieze voorwaarden die daarvoor van kracht zijn, vindt u bij het desbetreffende product en op de speciale informatiepagina’s in de webwinkel.

Klantenservice: U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen en klachten via email onder info@4safetyshop.com of telefonisch: +31(0) 46 4234454.

Identiteit ondernemer

4 Safety Products B.V. / 4 Safety Shop
Adres: Aan de Heijgraef 16, 6161 DK te Geleen

Bedrijfsgegevens
KVK Nummer: 74975528
BTW Nummer: NL860094170B01